Marcel Aronya Kadın Kooperatifi

21. Yüzyılda Kadın Girişimciliği Neden Önemli?

Pek çok iş lideri, günümüz iş kültüründe girişimciliğin gerilemesinden yakınmaya devam ederken, veriler kadın girişimcilerin buna ne kadar katkıda bulunduğunu gösteriyor. Tüm işletmelerin yaklaşık üçte ikisinin kurucusu bir kadındır ve kadınlar tüm yeni girişimcilerin yarısından fazlasını temsil etmektedir. Aslında araştırmalar, kadınların ABD’de yaklaşık dört yeni işletmeden birini yönettiğini ve dünya çapında serbest meslek sahibi yetişkinlerin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturduğunu gösteriyor. Geleneksel 9-5 iş yapılarının dışında çalışanların yarısından fazlasını kadınların oluşturduğu ve bu nedenle daha esnek saatlere ve sermayeye erişime sahip olduğu gerçeğini hesaba kattığınızda, kadın girişimciliğinin yaygınlığı sadece kayda değer değil, aynı zamanda gereklidir. Girişimcilik sadece bir erkek özelliği değildir; daha ziyade, birçok kadının da sahip olduğu bir niteliktir. Bu blog, günümüzde kadın girişimciliğinin neden her kadın için önemli olduğunun bazı nedenlerini ve bu konuda hem kişisel hem de profesyonel olarak neler yapabileceğinizi araştıracak.

21. Yüzyılda Kadın Girişimciliği Neden Önemli?

Sosyal medyanın yükselişinden bu yana, bilgi patlaması ve küresel pazarlara artan erişim, birçok insanı iş yapmanın hiç bu kadar kolay olmadığına inandırdı. Ama kadınlar için durum böyle olmadı. Tarihsel olarak kadınlar, erkeklere göre daha az fırsata ve sermayeye daha az erişime sahip olan birçok ayrımcılık biçimiyle karşı karşıya kalmıştır. Dünya değişse de, kadınların yüzleşmeye devam ettiği zorlukların çoğu devam ediyor. Aslında, kadın girişimciliği ile ilgili sorunları ele almak için yenileri geliştirildi. Bu sorunlardan biri, işyerinde toplumsal cinsiyet önyargısının etkisine ilişkin artan bir endişedir. Kadın Girişimciliği Geliştirme Enstitüsü’nün (WEDI) 2017 tarihli bir raporu, bir şirketin kültüründeki cinsiyet önyargısının yaygınlığı ile yerel ekonomideki cinsiyet önyargısının yaygınlığı arasında yüksek bir korelasyon buldu. WEDI araştırmacıları, kültürlerinde önyargı oranı yüksek olan şirketlerin, yerel ekonomilerinde kadınların sahip olduğu işletmelere sahip olma oranının önemli ölçüde daha düşük olduğunu buldu.

Kişisel ve Profesyonel Gelişim

Teknolojinin gelişme hızıyla birlikte, birçok kişi 21. yüzyılda gerçekleşecek tek önemli şeyin hepimizin yalnız öleceği olduğuna inanıyor. Bu doğru değil. Gelecek birçok heyecan verici şey getirecek, ancak önümüzdeki 100 yılın en önemli yönü muhtemelen insan bilincinin gelişmesidir. İçimizde yatan sonsuz bilgeliğin farkına varan daha fazla insan, hepimiz için daha iyi olacak. Bunu başarmak için hepimizin bilgimizi genişletmesi ve daha meraklı hale gelmesi gerekiyor. Yeni şeyler öğrenmek ve zihnimizi genişletmek için hepimizin daha meraklı hale gelmesi gerekiyor. Girişimciliğin en önemli hedeflerinden biri de budur.

Yenilikçi Çalışma Kültürü

Girişimci ruh özeldir, ancak burada sadece bir iş kurma arzusundan bahsetmiyoruz; nasıl yapacağımızdan bahsediyoruz. İnsanların çoğu işlerinden memnun olsa da, şaşırtıcı bir şekilde yüzde 97’si işverenlerinin daha iyisini yapabileceğini düşünüyor. Girişimci zihniyet, sürekli iyileştirmedir ve iyileştirme, her girişimcinin yaptığı bir şeydir. Girişimcilik heyecan verici bir yoldur çünkü insanları daha iyi iş yapmak için yeni yollar bulmaya iter. Hangi sektörde çalışıyor olursanız olun, her zaman işinizi, şirketinizi ve sektörünüzü dönüştürmenin yolları vardır. Girişimci zihniyetin devreye girdiği yer burasıdır. Girişimciler sürekli olarak işlerini, şirketlerini ve endüstrilerini yeni fikirler ve yeni teknolojilerle daha iyi hale getirmenin yollarını ararlar.

Sonuç olarak

Yüzyılda Kadın Girişimciliği Neden Önemlidir, bunun birçok kadının sahip olduğu bir nitelik olmasıdır. Bu blog, günümüzde kadın girişimciliğinin neden her kadın için önemli olduğunun bazı nedenlerini ve bu konuda hem kişisel hem de profesyonel olarak neler yapabileceğinizi araştıracak. Oranı ile Şirketinizin girişimci ruhla nasıl büyüyebileceğini ve işinizi, şirketinizi ve sektörünüzü nasıl dönüştüreceğinizi keşfedin

Girişimcilikte Başarı Yolculuğuna Başlamak

Kadın girişimciler ekonomimizin büyümesine katkıda bulunuyor ve çalışma şeklimizi değiştiriyor. Bu, girişimci olmak için heyecan verici bir zaman, ancak kendinizin önüne geçmemek önemlidir. Girişimcilik yolculuğu her zaman pürüzsüz değildir; yol boyunca birçok engel olacak. Hedeflerinize odaklanmalı, çok çalışmalı ve zorlukları kişisel gelişim için fırsatlar olarak kabul etmelisiniz. Kadın girişimci olma hedefine doğru ilerlerken, yolun heyecan ve büyüme fırsatlarıyla dolu olduğunu keşfedeceksiniz.

Özet

Kadın girişimciliği sadece kayda değer değil, aynı zamanda gerekli. 21. Yüzyılda Kadın Girişimciliği Neden Önemlidir, bunun birçok kadının sahip olduğu bir nitelik olmasıdır. Bu blog, günümüzde kadın girişimciliğinin neden her kadın için önemli olduğunun bazı nedenlerini ve bu konuda hem kişisel hem de profesyonel olarak neler yapabileceğinizi araştıracak.

Bir cevap yazın